Psicologia perinatal

"Per a canviar el món és necessari canviar primer la forma de nàixer."
Michel Odent
Paz Aguado

Pintora: Paz Aguado

És la branca de la psicologia que abasta el moment vital que comprèn la concepció, gestació, part/naixement i puerperi. Aquest àmbit s’interessa tant per la mare com pel desenvolupament emocional del seu bebè des de la concepció. Entén aquest període com un canvi vital que produeix una transformació a nivell no solament fisiològic, sinó també psicològic, en la dona que serà mare, així com en l’entorn familiar.

Entenc la psicologia perinatal com un àrea de la psicologia amb una funció clarament preventiva i motivadora de salut, ja que comprèn un període amb grans repercussions a curt i llarg termini.

Té interès especial en preservar la díada mare-bebè, així com la funció de la parella en aquest important procés. És fonamental el vincle d’afecció (apego, cast.; attachement, fr.; attachment, ang.).

Són requisits fonamentals de la psicòloga perinatal els coneixements en l’àrea de gènere, salut, i psicoteràpia, així com en àmbit perinatal: fisiologia de l’embaràs, part i puerperi, atenció obstètrica, etc.

Oferisc suport psicoterapèutic individual en:

  • Dificultats en la concepció.
  • Tractaments de reproducció assistida.
  • Reducció i/o prevenció d’ansietat, por durant l’embaràs i enfront del part.
  • Procés emocional en l’embaràs i puerperi.
  • Consciència i integració del part i cesària.
  • Part o cesària traumàtics.
  • Depressió postpart.
  • Puerperi amb dificultats de vincle amb el nadó, adaptació personal de la maternitat o paternitat, creixement personal des de la maternitat.
  • Primera criança.
  • Acompanyament psicoterapéutico en el dol i suport emocional en casos de mort gestacional i perinatal.

Realitze, amb famílies, intervenció psicoterapèutica grupal de suport al dol per mort perinatal i gestacional; i amb mares, grups de creixement a través de la maternitat.