Cursos

Formació Dol perinatal

En l’àmbit de la Psicologia Perinatal existeix un gran nombre de professionals implicats:   professionals de la salut mental (psicologia, psiquiatria), ginecologia, obstetrícia, neonatologia, fisioteràpia, matrones, doules, etc. Realitze cursos formatius dirigits a perfils professionals concrets perquè, tot i que el treball pluridisciplinar és fonamental, cada perfil té funcions úniques i pròpies. He participat en docència en hospitals, universitats, jornades, congressos, Escola Valenciana d’Estudis Sanitaris (EVES)…, impartint-hi cursos com ara els següents:

  • Psicologia perinatal adreçada a professionals de la sanitat.
  • Atenció a la mort perinatal.
  • Acompanyament i atenció en el postpart i el puerperi.
  • Psicologia del naixement. El part des de la vivència emocional: expectatives i pors.
  • Vincle d’afecció.
  • Vida intrauterina: desenvolupament del bebè.
  • Depressió Postpart
  • Tallers de dinamització i cohesió grupal en equips de treball multidisciplinari (obstetrícia i sala de parts) així com de comunicació i habilitats socials per a professionals sanitaris.

A l’àmbit universitari actualment col·labore a la Facultat de Psicologia de la Universitat de València i com a docent del Postgrau de Psicologia Perinatal a la Universitat Rovira i Virgili de Reus. El contacte amb alumnat sensibilitzat amb aquest àmbit és una oportunitat de conscienciació que em motiva molt.

Participar en jornades i tallers d’associacions o grups és per a mi una font constant d’aprenentatge, gràcies al contacte continu amb les famílies que comporta.