Maternitat Tardana

ser mamá después de los 35 años

Maternitat Tardana

Espanya és, juntament amb Itàlia, el país europeu on es retarda més la maternitat, ja que el primer bebé arriba a una edat materna mitjana de 35 anys. Recents dades ens mostren també que és aquí on hi ha més dones que són mares per primera vegada a l’edat de 40 anys o més. Això ens porta també a ser el primer país en l’ús de tècniques de fertilitat, el país amb menys fills i filles per família i un llarg etcètera d’elements associats a aquest fet.

A València Plaza em van preguntar sobre la Maternitat Tardana, un concepte cada vegada més habitual als mitjans de comunicació per referir-se a la maternitat després dels 35 anys.

Ací podeu vore l’article